RODO

Ogólne informacje o RODO/GDPR 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zostało opracowane przez Unię Europejską w celu ochrony danych osobowych wszystkich osób na terytorium UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to również przekazywania danych osobowych poza UE i EOG. RODO ma na celu przede wszystkim zapewnienie obywatelom i rezydentom UE kontroli nad ich danymi osobowymi oraz uproszczenie środowiska regulacyjnego dla międzynarodowego biznesu poprzez ujednolicenie przepisów w granicach UE — przy wykorzystaniu terminologii samego rozporządzenia.

Kto jest objęty RODO 

 • Firmy zlokalizowane na terytorium UE.
• Firmy, których działalność związana jest z dostarczaniem towarów lub świadczeniem usług, a przy tym przetwarzają dane obywateli UE.
• Firmy, których działalność związana jest z przetwarzaniem danych dotyczących zachowań użytkowników z terytorium UE.

Dlaczego należy stosować się do wymogów RODO 

Unia Europejska, za pomocą wyznaczonego organu nadzorującego przestrzeganie przepisów RODO, zastrzega sobie prawo, w przypadku skargi obywatela UE (osoby fizycznej lub prawnej), do przeprowadzenia audytu dotyczącego stosowania się firmy do przepisów i wymogów RODO. W razie stwierdzenia niezgodności UE ma prawo nałożyć kary przewyższające 10 mln euro lub wynoszące do 2–4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa (w zależności od tego, jakie przepisy złamano).

Wsparcie konsultingowe w osiągnięciu i utrzymaniu zgodności z przepisami RODO 

Pomożemy opracować zasady, które będą zgodne z przepisami RODO/GDPR, a także podpowiemy, jak utrzymywać ich zgodność, by zawsze być gotowym na kontrole organu nadzorczego.

Firma IT Specialist szybko, sprawnie i rzetelnie przeprowadzi proces certyfikacji na zgodność z wymaganiami standardu RODO dla Twojej firmy.

Zamów certyfikację RODO lub zadaj nam pytanie. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą tak szybko, jak to możliwe!

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with