NIST Cybersecurity Framework

Ogólne informacje o standardzie NIST Cybersecurity Framework 

NIST Cybersecurity Framework (CSF) to standard ramowy Narodowego Instytutu Norm i Techniki USA (NIST). Standard ten określa podejście do zrozumienia, oceny, planowania i wdrażania funkcji cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstw infrastruktury krytycznej.

Kto powinien przejść audyt NIST CSF 

Wdrożenie standardu NIST CSF nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak firma chce wykazać swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo informacji lub poprawić rzeczywisty stan cyberbezpieczeństwa, to audyt zgodności z wymaganiami standardu pomoże zrozumieć, zaplanować i nadać priorytety krokom niezbędnym do osiągnięcia niezawodnego poziomu cyberochrony.

Standard ten jest podstawą do oceny stanu cyberbezpieczeństwa w projektach realizowanych w ramach projektów USAID w Ukrainie.      

Wyniki projektu audytu i diagnostyki systemu cyberbezpieczeństwa pod kątem zgodności z wymaganiami standardu NIST CSF 

  Sporządzono raport na temat aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa wraz z oceną stopnia wdrożenia poszczególnych mechanizmów kontroli zgodnie ze standardem 
  Określono pożądany docelowy stan cyberbezpieczeństwa oraz stworzono docelowy profil cyberochrony 
  Opracowano zalecenia dotyczące osiągnięcia docelowego stanu cyberbezpieczeństwa
  Stworzono harmonogram projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa mających na celu osiągnięcie docelowego poziomu w czasie od 1 do 3 lat

 Etapy realizacji usługi 

 •  Audyt diagnostyczny i ocena aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa dla każdego elementu kontroli według standardu NIST CSF


 •  Określenie i uzasadnienie docelowego poziomu cyberbezpieczeństwa


 •  Opracowanie i omówienie zaleceń dotyczących poprawy cyberbezpieczeństwa


 •  Opracowanie harmonogramu projektów mających na celu osiągnięcie docelowego poziomu cyberbezpieczeństwa


Firma IT Specialist przeprowadzi szybką, jakościową i komfortową certyfikację zgodności z wymaganiami standardu NIST CSF dla Państwa biznesu

Zamów certyfikację NIST CSF lub zadaj nam pytanie. Nasi eksperci skontaktują się z Państwem tak szybko, jak to możliwe!

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with