PCI DSS

Ogólne informacje o standardzie PCI DSS 

Payment Card Industry Data Security Standard to zbiór wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa danych posiadaczy kart płatniczych, gdy dane te są przechowywane, przesyłane i przetwarzane w systemach informatycznych organizacji. Standard został opracowany przez Radę ds. Standardów Bezpieczeństwa Branży Kart Płatniczych (Payment Card Industry Security Standards Council, PCI SSC) utworzoną przez operatorów międzynarodowych systemów płatniczych: Visa, MasterCard, American Express, JCB i Discover.

Kto powinien przejść audyt PCI DSS 

Standard PCI DSS obejmuje wszystkie organizacje biorące udział w przetwarzaniu danych kart płatniczych, w tym sprzedawców, procesorów danych, agentów rozliczeniowych, wydawców i usługodawców. Standard PCI DSS dotyczy również wszystkich innych organizacji, które przechowują, przetwarzają lub przesyłają dane posiadaczy kart (CHD) i/lub wrażliwe dane uwierzytelniające (SAD).

Jak często należy ponawiać certyfikację PCI DSS 

Certyfikację PCI DSS należy ponawiać co roku.

Wyniki certyfikacji na zgodność z wymaganiami standardu PCI DSS 

  Raporty z zewnętrznego skanowania ASV i wewnętrznego skanowania sieci (po każdym skanowaniu)
  Raporty z wewnętrznych i zewnętrznych testów penetracyjnych
  Raporty ze skanowania sieci Wi-Fi
  Dopracowany pakiet dokumentacji normatywnej w zakresie bezpieczeństwa informacji
  Wypełnione i zweryfikowane sprawozdania Report on Compliance (RoC) lub kwestionariusz samooceny (SAQ) oraz Attestation of Compliance (AoC)
  Certyfikat zgodności z wymaganiami standardu PCI DSS

 Etapy realizacji usługi 

 • Przygotowanie


  1. Przeprowadzenie audytu wstępnego2. Przeprowadzenie zewnętrznego skanowania podatności sieci (ASV)3. Przeprowadzenie wewnętrznego skanowania podatności sieci4. Ocena bezpieczeństwa sieci firmowej klienta poprzez wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych pentestów5. Poszukiwanie nieautoryzowanych punktów dostępu Wi-Fi6. Testy penetracyjne mechanizmów kontroli segmentacji sieci

 • Audyt certyfikacyjny

   1. Gromadzenie i analiza dokumentacji organizacyjnej i normatywnej oraz informacji o komponentach systemu środowiska Cardholder Data Environment (CDE) klienta
  2. Analiza procesów związanych z ochroną i utrzymaniem komponentów systemu CDE
  3. Audyt zgodności komponentów systemu CDE klienta z wymaganiami standardu PCI DSS:
  ● Przeprowadzenie rozmów z pracownikami klienta (w razie potrzeby strony trzeciej) zgodnie z procedurą audytu opracowaną przez konsorcjum PCI SSC i dostosowaną przez konsultanta QSA
  ● Analiza ustawień i konfiguracji komponentów systemu CDE klienta
  ● Stworzenie bazy dowodowej zgodności komponentów systemu CDE klienta z wymaganiami standardu PCI DSS
  4. Analiza raportów z oceny bezpieczeństwa zewnętrznych i wewnętrznych warstw sieci CDE klienta
  5. Opracowanie dokumentów sprawozdawczych dla banków — agentów rozliczeniowych i międzynarodowych systemów płatniczych: Report on Compliance (RoC) lub kwestionariusz samooceny (SAQ) oraz Attestation of Compliance (AoC)
  6. Wysłanie przez konsultanta raportu AoC do międzynarodowego systemu płatniczego VISA w celu potwierdzenia pomyślnego zakończenia audytu PCI DSS

Zamów certyfikację PCI DSS lub zadaj nam pytanie. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą tak szybko, jak to możliwe!

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with