ISO/IEC 27001

Ogólne informacje o normie ISO/IEC 27001 

ISO 27001 to norma opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), która dokładnie określa, jak należy zarządzać bezpieczeństwem informacji w firmie.

Kto powinien przejść audyt ISO/IEC 27001 

Wdrożenie normy ISO/IEC 27001:2013 nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak firma chce zademonstrować klientom i partnerom swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo informacji, to certyfikat ISO/IEC 27001:2013 będzie dowodem tego, że bezpieczeństwo informacji w firmie jest na wysokim poziomie i stale się poprawia.      

Jak często należy przechodzić audyt ISO/IEC 27001 

Audyt zewnętrzny — raz w roku, a także co roku audyt nadzoru po audycie zewnętrznym.  

Wyniki certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2022 

  Sporządzono raport z audytu aktualnego stanu SZBI (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) wraz z sugestiami dotyczącymi usunięcia stwierdzonych niezgodności z wymaganiami normy
  Wybrano i zatwierdzono metodologię zarządzania ryzykiem informacyjnym oraz opracowano raport z oceny ryzyka
  Sporządzono i zatwierdzono plan zarządzania ryzykiem
  Opracowano pakiet wewnętrznej dokumentacji normatywnej dotyczącej wsparcia SZBI
  Sporządzono raport na podstawie wyników audytu wewnętrznego SZBI
  Opracowano zasady do stosowania
  Otrzymano certyfikat zgodności SZBI z normą ISO/IEC 27001:2022

 Etapy realizacji usługi 

 • Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego


  1. Ustalenie i zatwierdzenie zakresu audytu2. Przeprowadzenie audytu aktualnego stanu SZBI● Analiza zgodności istniejących dokumentów normatywnych i administracyjnych dotyczących bezpieczeństwa informacji (zasad, regulaminów i instrukcji) firmy z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2022● Przeprowadzenie rozmów z pracownikami firmy (w razie potrzeby firmy trzeciej) zgodnie z procedurą audytu● Analiza ustawień, składu i właściwości sprzętowych i programowych środków przekazywania i ochrony informacji3. Przeprowadzenie analizy ryzyka informacyjnego4. Opracowanie dokumentacji normatywnej SZBI

 • Wsparcie doradcze przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

   1. Opracowanie pakietu wewnętrznej dokumentacji normatywnej dotyczącej wsparcia SZBI
  2. Opracowanie pakietów planów projektowych dotyczących wdrożenia SZBI w oparciu o istniejące systemy informatyczne i procesy biznesowe
  3. Wsparcie doradcze przy wdrażaniu zaplanowanych projektów SZBI
  4. Opracowanie raportu na podstawie wyników analizy wdrożenia SZBI

 • Audyt certyfikacyjny ISO/IEC 27001:2013

   1. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego SZBI
  ● Opracowanie metodologii audytu wewnętrznego SZBI
  ● Opracowanie planu audytu wewnętrznego SZBI
  ● Sporządzenie raportu na podstawie wyników audytu wewnętrznego SZBI
  ● Przeprowadzenie analizy SZBI przez kierownictwo
  ● Opracowanie zasad do stosowania
  2. Wybór jednostki certyfikującej
  3. Wsparcie doradcze w zakresie procedury certyfikacji SZBI

Firma IT Specialist szybko, jakościowo i komfortowo przygotuje Państwa firmę do zewnętrznej certyfikacji zgodnie z wymaganiami standardu ISO/IEC 27001

Zamów przygotowanie do certyfikacji ISO/IEC 27001 lub zadać nam pytanie. Nasi eksperci skontaktują się z Państwem tak szybko, jak to możliwe!

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with