Skanowanie ASV

Ogólne informacje o skanowaniu ASV  

Skanowanie ASV to specjalistyczne zewnętrzne skanowanie w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach. Zewnętrzne skanowanie to procedura skanowania aplikacji, systemów, urządzeń lub sieci w poszukiwaniu potencjalnych luk w systemie zabezpieczeń, przeprowadzana z zewnątrz sieci. 
W przeciwieństwie do zwykłego zewnętrznego skanowania podatności, skanowanie ASV może być wykonywane wyłącznie przez firmę zatwierdzoną przez konsorcjum PCI SSC i zawiera dodatkowe wymagania dotyczące procesu skanowania, oceny podatności i formatu raportu (więcej szczegółów w tym dokumencie).

Kto powinien przechodzić skanowanie ASV  

Wszystkie organizacje posiadające (lub planujące uzyskać) certyfikat zgodności ze standardem PCI DSS (punkt 11.2.2 wymagań).

Jak często należy przechodzić skanowanie ASV  

Skanowanie ASV należy przeprowadzać przynajmniej raz na kwartał lub przy znacznych zmianach w architekturze, infrastrukturze lub sieci organizacji.

Usługa przeprowadzania skanowania ASV obejmuje:  

  Roczny abonament na skanowanie.
  Przeprowadzanie skanowania sieci przez naszego specjalistę co 90 dni.
  Przedstawianie raportów ASV o każdym wykonanym skanowaniu.
  Konsultacje w zakresie eliminacji podatności.
  Powtórne skanowanie przez specjalistę po wyeliminowaniu ujawnionych podatności.
  Przeprowadzanie nieograniczonej liczby skanów przez klienta w celu uzyskania raportu ze statusem „Spełnia wymagania” (w okresie ważności abonamentu na narzędzie skanujące). 

Firma IT Specialist jest certyfikowanym dostawcą usług skanowania ASV

Masz pytania dotyczące skanowania ASV? Napisz do nas, a z przyjemnością udzielimy odpowiedzi i konsultacji!

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with