PCI 3DS

Ogólne informacje o standardzie PCI 3DS  

Standard bezpieczeństwa PCI 3DS określa fizyczne i logiczne wymagania bezpieczeństwa w celu ochrony środowisk, w których wykonywane są funkcje ACS, DS i/lub 3DSS.

Kto powinien przejść audyt PCI 3DS  

Standard bezpieczeństwa PCI 3DS dotyczy środowisk, w których wykonywane są funkcje ACS, DS i/lub 3DSS. Może obejmować zarówno emitentów, jak i usługodawców oferujących funkcje ACS, DS i/lub 3DSS.

Jak często należy ponawiać certyfikację PCI 3DS  

Certyfikację PCI 3DS należy ponawiać co roku.

Wyniki certyfikacji na zgodność z wymaganiami standardu PCI 3DS  

  Etapy realizacji usługi  

 • Przygotowanie

    1. Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego obejmuje przeprowadzenie audytu wstępnego w celu ustalenia stanu aktualnego oraz przedstawienie zaleceń dotyczących dostosowania procesów, środków technicznych i dokumentacji normatywnej do wymagań standardu PCI 3DS
  2. Przeprowadzenie zewnętrznego skanowania podatności sieci (ASV)
  3. Przeprowadzenie wewnętrznego skanowania podatności sieci
  4. Ocena bezpieczeństwa sieci firmowej klienta poprzez wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych pentestów

 • Certyfikacja

   1. Gromadzenie i analiza dokumentacji organizacyjnej i normatywnej oraz informacji o komponentach systemu 3DS klienta
  2. Analiza procesów związanych z ochroną i utrzymaniem komponentów systemu środowiska 3DS
  3. Audyt zgodności komponentów systemu środowiska 3DS klienta z wymaganiami standardu PCI 3DS:
  ● Przeprowadzenie rozmów z pracownikami klienta (w razie potrzeby strony trzeciej) zgodnie z procedurą audytu opracowaną przez konsorcjum PCI SSC i dostosowaną przez konsultanta PCI 3DS Assessor
  ● Analiza ustawień i konfiguracji komponentów systemu środowiska 3DS
  ● Stworzenie bazy dowodowej zgodności komponentów systemu środowiska 3DS klienta z wymaganiami standardu PCI 3DS
  4. Analiza raportów z oceny bezpieczeństwa zewnętrznych i wewnętrznych warstw sieci 3DS środowiska klienta
  5. Opracowanie dokumentów sprawozdawczych dla banków — agentów rozliczeniowych i międzynarodowych systemów płatniczych: Report on Compliance (RoC) oraz Attestation of Compliance (AoC)
  6. Wysłanie przez konsultanta raportu AoC do międzynarodowego systemu płatniczego VISA w celu potwierdzenia pomyślnego zakończenia audytu PCI 3DS

Firma IT Specialist szybko, sprawnie i rzetelnie przeprowadzi proces certyfikacji na zgodność z wymaganiami standardu PCI 3DS dla Twojej firmy.

Zamów certyfikację PCI 3DS lub zadaj nam pytanie. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą tak szybko, jak to możliwe!

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with