PCI PIN Security

Ogólne informacje o standardzie PCI PIN Security 

Standard PCI PIN Security to dokument zawierający dodatkowe wymagania firmy VISA, który określa techniczne i proceduralne środki kontroli pomagające w bezpiecznym zarządzaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych kodu PIN posiadacza karty podczas przetwarzania transakcji kartą płatniczą online i offline w bankomatach i terminalach POS.

Kto powinien przejść audyt PCI PIN Security 

Standard PCI PIN Security ma zastosowanie do wszystkich organizacji i agentów rozliczeniowych (np. organizacji wykonujących operacje wprowadzania kluczy lub przetwarzania certyfikatów) odpowiedzialnych za przetwarzanie transakcji z użyciem kodu PIN.

Jak często należy ponawiać certyfikację PCI PIN Security 

 Certyfikację PCI PIN Security należy ponawiać co dwa lata.

Wyniki certyfikacji na zgodność z wymaganiami standardu PCI PIN Security 

  Dopracowany pakiet dokumentacji normatywnej w zakresie bezpieczeństwa informacji
  Wypełnione i zweryfikowane sprawozdania Report on Compliance (RoC) i Attestation of Compliance (AoC)
  Certyfikat zgodności z wymaganiami standardu PCI PIN Security

 Etapy realizacji usługi 

 • Przygotowanie

   Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego obejmuje przeprowadzenie audytu wstępnego w celu ustalenia stanu aktualnego oraz przedstawienie zaleceń dotyczących dostosowania procesów, środków technicznych i dokumentacji normatywnej do wymagań standardu PCI PIN Security.

 • Certyfikacja

   1. Gromadzenie i analiza dokumentacji organizacyjnej i normatywnej
  2. Analiza procesów związanych z cyklem życia kodów PIN i procesów zarządzania kluczami
  3. Audyt zgodności komponentów systemu klienta z wymaganiami standardu PCI PIN Security:
  ● Przeprowadzenie rozmów z pracownikami klienta (w razie potrzeby firmy trzeciej) zgodnie z procedurą audytu
  ● Analiza ustawień i konfiguracji komponentów systemu PCI PIN Security klienta
  ● Stworzenie bazy dowodowej zgodności klienta z wymaganiami standardu PCI PIN Security
  4. Opracowanie dokumentów sprawozdawczych dla banków — agentów rozliczeniowych i międzynarodowych systemów płatniczych: Report on Compliance (RoC) oraz Attestation of Compliance (AoC)
  5. Wysłanie przez konsultanta raportu AoC do międzynarodowego systemu płatniczego VISA w celu potwierdzenia pomyślnego zakończenia audytu PIN Security u klienta
  6. Przyznanie certyfikatu zgodności ze standardem PCI PIN Security (w przypadku pełnej zgodności z wymaganiami PCI PIN Security)

Firma IT Specialist szybko, sprawnie i rzetelnie przeprowadzi proces certyfikacji na zgodność z wymaganiami standardu PCI PIN Security dla Twojej firmy.

Zamów certyfikację PCI PIN Security lub zadaj nam pytanie. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą tak szybko, jak to możliwe!

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with