8 kroków do otrzymania certyfikatu
PCI DSS

 Standard PCI DSS to zbiór wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa danych posiadaczy kart płatniczych, gdy dane te są przechowywane, przesyłane i przetwarzane w infrastrukturach informatycznych organizacji.
Głównym celem standardu PCI DSS jest zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej i ochrona danych posiadaczy kart płatniczych. Przestępcy starają się zdobyć te dane w celu kradzieży środków. Właśnie dlatego standard PCI DSS skupia się na zapewnieniu poufności danych kartowych.
Wymagania standardu PCI DSS dotyczą przedsiębiorstw handlowych, banków, dostawców różnego rodzaju usług, sklepów detalicznych, centrów obsługi telefonicznej, bramek płatniczych oraz innych firm i organizacji, których działalność wiąże się z przetwarzaniem, przesyłaniem i przechowywaniem danych posiadaczy kart płatniczych.
Aby uzyskać certyfikat PCI DSS, należy wykonać osiem kroków: 

1

Ankieta

Wypełnienie wstępnego kwestionariusza jest niezbędne do wyboru i oceny procedury certyfikacji. Pomaga to specjalistom naszej firmy dokładnie zrozumieć Twoje potrzeby i oszacować koszt certyfikacji. 
Wynikiem pierwszego kroku jest wybór procedury certyfikacji na zgodność ze standardem PCI DSS, podanie ostatecznej ceny oraz etapów i terminów realizacji.

2

Umowa

Do przejścia procedury certyfikacji na zgodność ze standardem
PCI DSS konieczne jest podpisanie umowy pomiędzy Twoją firmą a firmą IT Specialist.

Po podpisaniu Umowy należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50% całkowitej kwoty na rachunek bieżący firmy IT Specialist.

3

Analiza techniczna

Specjaliści i eksperci techniczni przeprowadzają wstępną analizę techniczną. Analiza techniczna obejmuje wiele różnych działań. Jej wynikiem jest szczegółowy raport. Zawiera on listę niezgodności ze standardem PCI DSS. Ponadto raport ten zawiera też zalecenia dotyczące eliminacji niezgodności.

4

Eliminacja niezgodności

Eliminacja wszelkich niezgodności wskazanych w raporcie. Odbywa się ona przy ścisłej współpracy specjalistów zarówno Twojej, jak i naszej firmy. Aby ułatwić przejście tego etapu, opracowany zostanie elastyczny harmonogram współpracy.

5

Audyt certyfikacyjny

Na tym etapie odbywa się końcowa weryfikacja czyli audyt certyfikacyjny. W praktyce jest to ostatnia weryfikacja zgodności ze wszystkimi wymaganiami standardu PCI DSS. Na podstawie wyników tej kontroli Twoja firma otrzymuje szczegółowy raport w formie elektronicznej, a także zaświadczenie potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań standardu PCI DSS.

6

Opłata

Uprawniony audytor przygotowuje oficjalny certyfikat PCI DSS. Twoja firma opłaca pozostałe 50% całkowitej kwoty określonej w Umowie.

7

Certyfikat 

Otrzymujesz certyfikat zgodności ze standardem PCI DSS. Jest on wydawany w formie papierowej z pieczęciami i podpisami. Certyfikat można otrzymać w biurze firmy (IT Specialist) lub zostanie on dostarczony do Twojej firmy pocztą kurierską.

8

Dalsza współpraca

Certyfikat PCI DSS jest ważny przez 12 miesięcy. Po 10 miesiącach, czyli 2 miesiące przed datą wygaśnięcia certyfikatu, należy skontaktować się z nami w celu odnowienia certyfikatu PCI DSS na kolejny rok. Przy ponownym zgłoszeniu procedura jest uproszczona, a koszt usługi jest niższy.

Zamów certyfikację PCI DSS lub zadaj nam pytanie. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą tak szybko, jak to możliwe!

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with