SWIFT CSP

Ogólne informacje o systemie SWIFT 

SWIFT Customer Security Programme (CSP) zaprojektowano do wykorzystywania przy współpracy pomiędzy systemem SWIFT i jego użytkownikami w celu poprawy ogólnego bezpieczeństwa ekosystemu finansowego.
CSP określa zestaw typowych elementów kontroli bezpieczeństwa o nazwie SWIFT Customer Security Controls Framework (CSCF), który pomaga klientom chronić swoje środowiska lokalne i tworzyć bezpieczniejszy ekosystem finansowy.
SWIFT Customer Security Controls Framework (CSCF) obejmuje obowiązkowe i zalecane elementy kontroli dla użytkowników SWIFT. 

Kto powinien przejść niezależną ocenę zewnętrzną SWIFT 

Od 2021 roku wszyscy użytkownicy społeczności SWIFT powinni przejść niezależną ocenę zewnętrzną. Typ architektury połączenia z systemem SWIFT określa elementy kontroli zdefiniowane w programie SWIFT CSP, które zostaną zastosowane w organizacji. 

Jak często należy przechodzić niezależną ocenę zewnętrzną SWIFT 

Niezależną ocenę zewnętrzną SWIFT CSP należy ponawiać co dwa lata lub co roku po wdrożeniu istotnych zmian w architekturze informatycznej związanej z systemem SWIFT.

Wyniki oceny zgodności z wymaganiami SWIFT 

  Raport z realizacji kontroli zgodnie z dokumentem SWIFT Customer Security Controls Framework
  Pismo z podpisem audytora po zakończeniu niezależnej oceny zewnętrznej

 Etapy realizacji usługi 

 • Przygotowanie


  Przygotowanie do niezależnej oceny zewnętrznej obejmuje przeprowadzenie audytu wstępnego w celu ustalenia stanu aktualnego oraz przedstawienie zaleceń dotyczących dostosowania procesów, środków technicznych i dokumentacji normatywnej do wymagań dokumentu Customer Security Controls Framework.

 • Niezależna ocena zewnętrzna SWIFT i wsparcie konsultingowe

   1. Analiza, usystematyzowanie i uściślenie danych wyjściowych dotyczących elementów składowych kompleksu sprzętowo-programowego związanego z systemem SWIFT
  2. Ustalenie i zatwierdzenie zakresu audytu
  3. Określenie wszystkich stron trzecich uczestniczących w ochronie lub mających wpływ na bezpieczeństwo kompleksu sprzętowo-programowego związanego z systemem SWIFT
  4. Analiza zgodności istniejących dokumentów normatywnych i administracyjnych dotyczących bezpieczeństwa informacji (zasad, regulaminów i instrukcji) banku z wymaganiami dokumentu Customer Security Controls Framework i wsparcie konsultacyjne w zakresie stworzenia brakujących dokumentów
  5. Przeprowadzenie rozmów z pracownikami banku (w razie potrzeby firmy trzeciej) zgodnie z procedurą audytu
  6. Analiza ustawień kompleksu sprzętowo-programowego związanego z systemem SWIFT, analiza składu i właściwości sprzętowych i programowych środków przekazywania i ochrony informacji
  7. Udzielanie ustnych i pisemnych konsultacji — telefonicznie i pocztą elektroniczną
  8. Stworzenie bazy dowodowej zgodności komponentów systemu SWIFT z mechanizmami kontrolnymi określonymi w dokumencie Customer Security Controls Framework

Firma IT Specialist przeprowadzi szybką, jakościową i komfortową zewnętrzną ocenę zgodności z wymaganiami programu SWIFT CSP dla Państwa biznesu

Zamów ocenę zgodności SWIFT CSP lub zadaj nam pytanie. Nasi eksperci skontaktują się z Państwem tak szybko, jak to możliwe!

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with