Testowanie zabezpieczeń (pentest)

Ogólne informacje o testowaniu zabezpieczeń  

Testy penetracyjne zapobiegają stratom ekonomicznym i wizerunkowym poprzez weryfikację lub stworzenie skutecznego systemu ochrony informacji firmowych. 
Podczas testów ujawniane i sprawdzane są podatności w systemie, które mogły powstać w wyniku błędów programowych i technicznych, nieprawidłowej konfiguracji, niedociągnięć operacyjnych itp. Ponadto testy pozwalają jasno pokazać wykryte luki i znaczenie potencjalnych strat dla firmy klienta.

Etapy testu penetracyjnego  

 • Etap wstępny

  Wyniki etapu:
  ● Utworzenie i zatwierdzenie grupy roboczej
  ● Określenie i zatwierdzenie zakresu i parametrów testów, możliwego ryzyka i ograniczeń, harmonogramu prac, zasad komunikacji

 • Zbieranych danych z otwartych źródeł informacji (pasywne zbieranie informacji)  

  Wyniki etapu:
  Przeprowadzenie nieinteraktywnej analizy infrastruktury, która ma być testowana. Zebranie i usystematyzowanie informacji o tej infrastrukturze pochodzących z otwartych źródeł. Zakończenie przygotowań do etapu aktywnego zbierania informacji.

 • Aktywne zbieranie informacji  

  Analiza instrumentalna zabezpieczeń zewnętrznych warstw sieci według zakresu adresów IP:
  ● Określenie zasobów
  ● Określenie podatności
  ● Analiza podatności
  ● Wykonanie prób dostępu (testowanie podatności)

 • Analiza wyników i opracowanie raportu  

  Wyniki etapu:
  Sporządzony raport zawierający ujawnione podatności, wyniki i dowody weryfikacji aktualności podatności oraz zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z ujawnionymi podatnościami.

 • Przedstawienie i omówienie wyników  

  Wyniki etapu:
  Sporządzony raport zawierający ujawnione podatności, wyniki i dowody weryfikacji aktualności podatności oraz zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z ujawnionymi podatnościami.

Wyniki zamówienia usługi pentestu:  

  Uogólnione informacje o aktualnym poziomie bezpieczeństwa systemów informatycznych.
  Wykaz ujawnionych usług i komponentów.
  Wykaz ujawnionych i ocenionych (pod względem poziomu ryzyka) podatności systemów informatycznych.
  Weryfikacja możliwości wykorzystania podatnych na ataki aplikacji roboczych.
  Zalecenia dotyczące eliminacji ujawnionych podatności.
  Zrozumienie sposobów i priorytetów poprawy bezpieczeństwa aplikacji.

 Rodzaje testów 

 • Test penetracyjny wykonywany z zewnątrz i z wewnątrz

  Test symuluje działania przestępcy, który ma dostęp do wewnętrznej sieci firmy, i pozwala określić, jakiego stopnia szkód potencjalny przestępca może dokonać w infrastrukturze informatycznej.

  ● Zbieranie wszelkich informacji o poddawanemu testowi obszarze metodami OSINT (Open Source Intelligence)
  ● Wykorzystanie zautomatyzowanych systemów zbierania informacji, narzędzi skanujących i inwazyjnych metod wywiadowczych
  ● Imitacja działań przestępcy za pomocą narzędzi do wykorzystywania podatności (exploitów), dokonywanie ataków i inne działania
  ● Zwiększanie uprawnień, wykrywanie możliwości rozszerzenia zakresu ataku, uzyskiwanie dostępu do danych innych użytkowników, zapewnianie sobie trwałego dostępu do systemu
  ● Raport zawierający bezpośrednią ocenę bezpieczeństwa, ocenę zagrożeń i podatności oraz zalecenia dotyczące ich eliminacji

 • Testowanie zabezpieczeń aplikacji internetowych

  Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych to symulacja ataku przeprowadzana przez naszych wysoko wykwalifikowanych konsultantów ds. bezpieczeństwa.

  ● Testowanie ręczne związane z metodologią OWASP
  ● Seria zautomatyzowanych skanów w poszukiwaniu podatności
  ● Natychmiastowe powiadomienie o wszelkich krytycznych podatnościach
  ● Ocena poziomu ryzyka dla Twojej organizacji
  ● Szczegółowy raport określający i wyjaśniający podatności (uszeregowane według istotności)
  ● Wykaz zalecanych środków zaradczych eliminujących ujawnione podatności

 • Testowanie zabezpieczeń aplikacji mobilnych

  Testowanie bezpieczeństwa aplikacji mobilnych to szczegółowa analiza bezpieczeństwa Twojej aplikacji za pomocą telefonu lub tabletu. Stosujemy ręczne testowanie przez doświadczonych specjalistów ds. bezpieczeństwa, by ujawnić znacznie więcej problemów niż testy automatyczne.

  ● Analiza aplikacji mobilnej z wykorzystaniem listy OWASP Mobile Top 10 w połączeniu z własnymi metodologiami testowania
  ● Wykrywanie błędów kodu, oprogramowania, konfiguracji usług, niebezpiecznych ustawień i wad systemu operacyjnego
  ● Podsumowanie wyników testów i raport

 • Testowanie zabezpieczeń sieci Wi-Fi

  Testy penetracyjne sieci bezprzewodowych przeprowadzane są w celu ujawnienia podatności w aktualnej architekturze bezprzewodowego segmentu systemu informatycznego i poszczególnych elementach tej architektury. Umożliwiają wykrywanie możliwych do wykorzystania podatności w sieciach bezprzewodowych, systemach, hostach i urządzeniach sieciowych, zanim będą mogli je wykryć hakerzy.

  ● Sprawdzanie sieci bezprzewodowych klienta
  ● Szczegółowa analiza cech i funkcji
  ● Przeprowadzanie ataków na systemy uwierzytelniania i autoryzacji w sieciach
  ● Przeprowadzanie ataków na sprzęt sieciowy
  ● Przeprowadzanie ataków na klientów sieciowych

 • Test oparty na inżynierii społecznej

  Testy penetracyjne oparte na technikach społecznych mają na celu symulowanie ataków, których dokonują inżynierowie społeczni chcący zaszkodzić Twojej firmie. Korzystamy z szeregu metod obejmujących wszystkie sposoby łączności telefonicznej, interakcji online, a także bezpośrednio na miejscu.

  ● Staranne testowanie na styku z siecią Internet w czasie rzeczywistym i na miejscu
  ● Szczegółowe zalecenia w zakresie raportowania i łagodzenia skutków
  ● Poufne wyjaśnienia obejmujące metody, źródła i ataki krok po kroku, dające Twojej firmie wiedzę, co robione jest dobrze, a gdzie potrzebna jest poprawa
  ● Szkolenia przeprowadzamy na miejscu lub w lokalizacji zgodnej z życzeniem klienta

 • Testowanie odporności na ataki DDoS

  Testowanie odporności na ataki DDoS to weryfikacja odporności systemów informatycznych na ataki mające na celu zakłócenie dostępu do informacji. W ramach testów nasz zespół tworzy sieć serwerów wirtualnych (botnet) rozmieszczonych w różnych częściach świata. Zarządzanie siecią i uruchamianie symulacji ataku odbywa się za pomocą technologii C&C.

Firma IT Specialist posiada wybitnych specjalistów w dziedzinie testowania penetracyjnego

Masz pytania dotyczące testów penetracyjnych? Napisz do nas, a z przyjemnością udzielimy odpowiedzi i konsultacji!

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with