Opracowanie dokumentacji normatywnej dot. bezpieczeństwa informacji (BI)

Ogólne informacje o dokumentacji normatywnej dot. BI  

Dokumentacja normatywna dot. BI to zestaw dokumentów opisowych (polityk) i procedur kontrolnych (regulaminów, procedur, standardów itp.) danej organizacji, które odpowiednio opisują i określają środki zapewniające i utrzymujące bezpieczeństwo informacji w tej organizacji.

Kto potrzebuje dokumentacji normatywnej dot. BI  

Wszyscy. Nie wystarczy wdrożyć technologii ochrony informacji — należy mieć również polityki, metodologie, regulaminy i instrukcje mające na celu wsparcie tych technologii. Ponadto technologie ochrony informacji same w sobie nie rozwiązują wszystkich problemów związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w organizacji. Zawsze istnieje czynnik ludzki, którego wpływ można ograniczyć za pomocą dobrze opracowanej dokumentacji normatywnej dot. BI.

Usługa opracowania dokumentacji normatywnej dot. BI obejmuje:  

Podczas opracowywania dokumentacji normatywnej dot. BI nasi specjaliści kierują się przede wszystkim zaawansowanymi wymaganiami standardów ISO 27001, PCI DSS, SWIFT CSCF i NIST CSF.

    Analiza istniejących procesów i technologii klienta.
    Opracowanie ogólnej polityki bezpieczeństwa informacji (PBI).
    Dostosowanie istniejących dokumentów normatywnych klienta do wymagań/opisów określonych w ogólnej polityce bezpieczeństwa informacji.
    Opracowanie brakujących polityk zgodnie z wymaganiami standardów odnoszących się do klienta (ISO 27001, PCI DSS, SWIFT CSCF itp.).
    Opracowanie procedur kontrolnych (regulaminów, procedur, standardów itp.).

Firma IT Specialist posiada dużie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji normatywnej z zakresu bezpieczeństwa informacji

Masz pytania dotyczące opracowywania dokumentacji normatywnej z zakresu bezpieczeństwa informacji? Napisz do nas, a z przyjemnością udzielimy odpowiedzi i konsultacji!

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with