Opracowanie dokumentacji normatywnej dot. bezpieczeństwa informacji (BI)

Ogólne informacje o dokumentacji normatywnej dot. BI  

Dokumentacja normatywna dot. BI to zestaw dokumentów opisowych (polityk) i procedur kontrolnych (regulaminów, procedur, standardów itp.) danej organizacji, które odpowiednio opisują i określają środki zapewniające i utrzymujące bezpieczeństwo informacji w tej organizacji.

Kto potrzebuje dokumentacji normatywnej dot. BI  

Wszyscy. Nie wystarczy wdrożyć technologii ochrony informacji — należy mieć również polityki, metodologie, regulaminy i instrukcje mające na celu wsparcie tych technologii. Ponadto technologie ochrony informacji same w sobie nie rozwiązują wszystkich problemów związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w organizacji. Zawsze istnieje czynnik ludzki, którego wpływ można ograniczyć za pomocą dobrze opracowanej dokumentacji normatywnej dot. BI.

Usługa opracowania dokumentacji normatywnej dot. BI obejmuje:  

Podczas opracowywania dokumentacji normatywnej dot. BI nasi specjaliści kierują się przede wszystkim zaawansowanymi wymaganiami standardów ISO 27001, PCI DSS, SWIFT CSCF i NIST CSF.

    Analiza istniejących procesów i technologii klienta.
    Opracowanie ogólnej polityki bezpieczeństwa informacji (PBI).
    Dostosowanie istniejących dokumentów normatywnych klienta do wymagań/opisów określonych w ogólnej polityce bezpieczeństwa informacji.
    Opracowanie brakujących polityk zgodnie z wymaganiami standardów odnoszących się do klienta (ISO 27001, PCI DSS, SWIFT CSCF itp.).
    Opracowanie procedur kontrolnych (regulaminów, procedur, standardów itp.).

Zamów certyfikację PCI DSS lub zadaj nam pytanie. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą tak szybko, jak to możliwe!

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with