Види сертифікатів

PCI DSS

Cукупність вимог щодо забезпечення безпеки даних про власників платіжних карт, які зберігаються, передаються та обробляються в інформаційних системах організацій. 

PCI 3DS

Стандарт безпеки PCI 3DS визначає фізичні та логічні вимоги безпеки для захисту середовищ, де виконуються функції ACS, DS та/або 3DSS.

PCI PIN Security

Є документом додаткових вимог VISA, який визначає технічні та процедурні засоби контролю, які допомагають у безпечному управлінні, обробці та передачі даних PIN-коду власника картки під час обробки транзакцій з платіжних карток у режимі онлайн та офлайн у банкоматах та POS-терміналах.

Made with